SE +46 (0)730 655 066 - ES +34 686 949 732 - FR +33 (0) 643 912 718 info@alu-floors-scandinavia.com
Sélectionner une page

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

s1. Sivuston esittely.

Luottamus digitaalitalouteen 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 6 §: n nojalla sivuston https://www.alu-floors-scandinavia.com käyttäjille ilmoitetaan l Eri sidosryhmien identiteetti sen toteuttamisessa ja seurannassa: Omistaja – Alu-Floors-Scandinavia ,: 650111-6039 – Hörnvägen 1, 218 51 Klagshamn Ruotsi Luoja: E-COM Keltainen Julkaisupäällikkö: ALU-FLOORS-SCANDINAVIA . Julkaisun johtaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Verkkovastaava | ALU-LATTIAT-SCANDINAVIA, yhteys: pc@alu-floors-scandinavia.com Isäntä: one.com – Tanska Laajuus: Alu-kerrokset-Skandinavia Oikeudellisen huomautuksen malli tarjoaa Subdelirium.com https: //www.subdelirium. com / legal-mainitsee generaattori /

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot

Sivuston https://www.alu-floors-scandinavia.com käyttö tarkoittaa seuraavien yleisten käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa. Siksi https://www.alu-floors-scandinavia.com -sivuston käyttäjiä pyydetään kuulemaan heitä säännöllisesti. Tämä sivusto on yleensä käyttäjien saatavissa aina. Alu-Floors-Scandinavia voi kuitenkin päättää teknisen ylläpidon aiheuttamasta keskeytyksestä, joka yrittää sitten ilmoittaa käyttäjille etukäteen toimenpiteiden päivämäärät ja ajat. Sivustoa https://www.alu-floors-scandinavia.com päivittää säännöllisesti Alu-Floors-Scandinavia. Samoin oikeudellisia huomautuksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne koskevat kuitenkin käyttäjää, jota kutsutaan viitaamaan niihin mahdollisimman usein saadaksesi tutustumaan niihin.

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

Https://www.alu-floors-scandinavia.com -sivuston tarkoituksena on antaa tietoa kaikesta yrityksen toiminnasta. Alu-Floors Scandinavia pyrkii tarjoamaan sivustolle https://www.alu-floors-scandinavia.com mahdollisimman tarkat tiedot. Sitä ei kuitenkaan voida pitää vastuussa päivityksen puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista joko itsessään tai kolmansilla osapuolilla, jotka toimittavat sille nämä tiedot. Kaikki sivustolla https://www.alu-floors-scandinavia.com ilmoitetut tiedot on annettu ohjeellisina, ja ne todennäköisesti muuttuvat. Lisäksi sivustolla https // www.alu-floors-scandinavia.com olevat tiedot eivät ole tyhjentäviä. Niitä voidaan muuttaa sillä perusteella, kun ne on julkaistu verkossa.

4. Teknisten tietojen sopimukselliset rajoitukset.

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa. Verkkosivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä suostuu pääsemään sivulle käyttämällä viimeisimpiä laitteita, jotka eivät sisällä viruksia, ja päivitetyn viimeisimmän sukupolven selaimen avulla.

5. Immateriaalioikeudet ja väärennökset.

Alu-Floors-Scandinavia omistaa teollis- tai tekijänoikeudet tai omistaa käyttöoikeudet kaikille sivustolla käytettäville elementeille, erityisesti teksteille, kuville, grafiikoille, logolle, kuvakkeille, äänille, ohjelmistoille. Sivuston kaikkien osien tai niiden osien jäljentäminen, esittäminen, muokkaaminen, julkaiseminen ja mukauttaminen käytetyistä välineistä tai menetelmistä riippumatta on kielletty ilman seuraavien: Alu-Floors Scandinavia. Sivuston tai sen sisältämien osien luvattoman käytön katsotaan olevan loukkaus ja syytteeseenpano tapahtuu immateriaalioikeussäännöstön L.335-2 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti.

6. Vastuun rajoitukset.

Alu-Floors-Scandinavia ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka käyttäjän laitteille on aiheutunut pääsyä sivustolle www.alu-floors-Scandinavia.com ja jotka johtuvat joko laitteet, jotka eivät täytä 4 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, tai virhe tai ulkonäkö. Alu-Floors-Scandinavia ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten esimerkiksi markkinoiden menetys tai mahdollisuuden menetys), jotka johtuvat sivuston käytöstä https: //www.alu-floors-Scandinavia. com. Interaktiiviset tilat (mahdollisuus esittää kysymyksiä yhteysalueella) ovat käyttäjien käytettävissä. Alu-Floors Scandinavia pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta tähän kohtaan julkaistavaa sisältöä, joka rikkoo Ranskassa sovellettavaa lakia, erityisesti tietosuojamääräyksiä. Alu-Floors Scandinavia pidättää myös tarvittaessa oikeuden kyseenalaistaa käyttäjän siviili- ja / tai rikosoikeudellisen vastuun, etenkin rasistisen, väärinkäyttävän, loukkaavan tai pornografisen viestin tapauksessa, mitä viestintävälineitä käytetäänkin. käytetty (teksti, valokuvaus …).

7. Henkilötietojen hallinta.

Ranskassa henkilötietoja suojataan erityisesti 6. tammikuuta 1978 annetulla lailla nro 78-87, 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, rikoslain L. 226-13 §: llä ja 24. lokakuuta 1995. Sivuston https://www.alu-floors-scandinavia.com käytön yhteydessä voidaan kerätä: niiden linkkien URL-osoitteet, joiden kautta käyttäjä pääsi sivustoon http: //www.alu-floors-scandinavia.com, käyttäjän käyttöoikeuksien tarjoaja, käyttäjän Internet Protocol (IP) -osoite. Joka tapauksessa Alu-Floors Scandinavia kerää käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja vain tiettyjen verkkosivuston https://www.alu-floors-scandinavia.com tarjoamien palvelujen tarpeisiin. Käyttäjä antaa nämä tiedot täysin tietoisina tosiasioista, etenkin kun hän kirjoittaa ne itse. Sitten sivuston https://www.alu-floors-scandinavia.com käyttäjälle määritetään velvollisuus toimittaa nämä tiedot. Tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevasta 6. tammikuuta 1978 annetun lain 38-1 ja sitä seuraavien lakien 78-17 säännösten mukaisesti jokaisella käyttäjällä on oikeus tutustua henkilötietoihin, oikaista niitä ja vastustaa niitä. häntä kohtaan tekemällä kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön, johon liitetään jäljennös henkilöllisyystodistuksesta, jolla on asiakirjan haltijan allekirjoitus ja jossa osoite, johon vastaus on lähetettävä. Sivuston https://www.alu-floors-scandinavia.com käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja ei julkaista ilman käyttäjän tietämystä, niitä ei voida vaihtaa, siirtää, luovuttaa tai myydä millään välineellä millään tavalla kolmansille osapuolille. Vain olettamus Alu-Floors Scandinavian ja sen oikeuksien lunastamisesta mahdollistaisi tällaisten tietojen välittämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan ​​sitoisi sama velvollisuus tallentaa ja muuttaa käyttäjää koskevia tietoja. sivuston https://www.alu-floors-scandinavia.com sivustoa ei ilmoiteta CNIL: lle, koska se ei kerää henkilökohtaisia ​​tietoja. . Tietokannat on suojattu tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11. maaliskuuta 1996 annetun direktiivin 96/9 täytäntöönpanemiseksi 1.7.1998 annetun lain säännöksillä.

8. Hypertekstilinkit ja evästeet.

Sivusto https://www.alu-floors-scandinavia.com sisältää joukon hypertekstilinkkejä muihin sivustoihin, jotka on luotu Alu-floor Scandinavian luvalla. Alu-Floors Scandinavialla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tarkistaa näin käyneiden sivustojen sisältöä, joten se ei ota vastuuta tästä tosiasiasta. Sivuston selaaminen https://www.alu-floors-scandinavia.com saattaa aiheuttaa evästeiden asennuksen käyttäjän tietokoneeseen. Eväste on pieni tiedosto, joka ei salli käyttäjän tunnistamista, mutta tallentaa sivuston tietokoneen navigointiin liittyvät tiedot. Näin saatujen tietojen on tarkoitus helpottaa myöhempää navigointia sivustolla, ja niiden on myös tarkoitus mahdollistaa erilaiset läsnäolosuhteet. Evästeen asentamisesta kieltäytyminen voi estää tiettyjen palveluiden käytön. Käyttäjä voi kuitenkin konfiguroida tietokoneensa seuraavasti: kieltäytyä evästeiden asentamisesta Internet Explorerissa: työkaluvälilehti (piktogrammi hammaslääkärin oikeassa yläkulmassa) / Internet-asetukset. Napsauta Tietosuoja ja valitse Estä kaikki evästeet. Vahvista Ok: Firefoxissa: napsauta selainikkunan yläosassa Firefox-painiketta ja siirry sitten Asetukset-välilehteen. Napsauta Tietosuoja-välilehteä. Määritä suojaussäännöt: Käytä historiaan henkilökohtaisia ​​parametreja. Poista lopuksi valinta, jos haluat poistaa evästeet käytöstä. Safarissa: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa valikkosymbolia (jota symboloi cog). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta “Luottamuksellisuus” -osiossa Sisältöasetukset. Evästeet-osiossa voit estää evästeet. Chromen alla: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa valikkokuvaketta (jota symboloi kolme vaakasuoraa viivaa). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta “Luottamuksellisuus” -kohdassa oletusasetuksia. Luottamuksellisuus-välilehdessä voit estää evästeet.

9. Sovellettava laki ja toimivallan jakaminen.

Https://www.alu-floors-scandinavia.com -sivuston käyttöön liittyvät riidat ovat Ruotsin lain alaisia. Yksinomainen toimivalta kuuluu Malmön toimivaltaisille tuomioistuimille.

10. Tärkeimmät asiaa koskevat lait.

Laki nro 78-17, annettu 6. tammikuuta 1978, erityisesti muutettuna 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801 tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja vapauksista. Laki nro 2004-575, annettu 21. kesäkuuta 2004, luottamuksesta digitaalitalouteen.

11. Sanasto.

Käyttäjä: Internet-käyttäjä muodostaa yhteyden yllä mainitun sivuston avulla. Henkilökohtaiset tiedot: “tiedot, jotka mahdollistavat missä tahansa muodossa, suoraan tai välillisesti, niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joihin niitä sovelletaan” (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 4 §).

Hyödyllisiä linkkejä

Oikeudellinen huomautus

Myyntiehdot

Seuraa meitä Facebookissa !

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\'utilisation des cookies.