SE +46 (0)730 655 066 - ES +34 686 949 732 - FR +33 (0) 643 912 718 info@alu-floors-scandinavia.com
Sélectionner une page

JURIDISK MERKNAD

s1. Presentasjon av nettstedet.

I henhold til artikkel 6 i lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien, blir brukere av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com informert, l identiteten til de forskjellige interessentene i forbindelse med implementering og overvåking: Eier – Alu-Floors-Scandinavia,: 650111-6039 – Hörnvägen 1, 218 51 Klagshamn Sweden Skaper: E-COM Yellow Publikasjonssjef: ALU-FLOORS-SCANDINAVIA . Publiseringsansvarlig er en fysisk person eller en juridisk person. Webmaster | ALU-FLOORS-SCANDINAVIA, kontakt: pc@alu-floors-scandinavia.com Vert: one.com – Denmark Kreditter: Alu-Floors-Scandinavia Juridisk kunngjøringsmodell tilbys av Subdelirium.com https: //www.subdelirium. no / legal-mentions-generator /

2. Generelle betingelser for bruk av nettstedet og tjenestene som tilbys

Bruk av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com innebærer full aksept av de generelle bruksbetingelsene som er beskrevet nedenfor. Disse bruksbetingelsene kan endres eller suppleres når som helst, brukere av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com blir derfor invitert til å konsultere dem regelmessig. Dette nettstedet er normalt tilgjengelig for brukere til enhver tid. En avbrudd på grunn av teknisk vedlikehold kan imidlertid avgjøres av Alu-Floors-Scandinavia, som deretter vil forsøke å kommunisere til brukerne på forhånd datoene og tidspunktene for intervensjonen. Nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com oppdateres jevnlig av Alu-Floors-Scandinavia. På samme måte kan de juridiske merknadene endres når som helst: de gjelder likevel brukeren, som blir invitert til å henvise til dem så ofte som mulig for å bli kjent med dem.

3. Beskrivelse av tjenestene som tilbys.

Formålet med nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com er å gi informasjon om alle selskapets aktiviteter. Alu-Floors Scandinavia prøver å tilby nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com så nøyaktig informasjon som mulig. Imidlertid kan det ikke holdes ansvarlig for utelatelser, unøyaktigheter og mangler i oppdateringen, enten de er forårsaket av den eller av tredjepartspartnere som gir den denne informasjonen. All informasjon som er indikert på nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com er gitt som en indikasjon, og vil sannsynligvis utvikle seg. Videre er informasjonen på nettstedet https // www.alu-floors-scandinavia.com ikke uttømmende. De gis med forbehold om endringer etter at de ble lagt ut på nettet.

4. Kontraktsmessige begrensninger på tekniske data.

Nettstedet bruker JavaScript-teknologi. Nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for materiell skade relatert til bruken av nettstedet. I tillegg samtykker brukeren av nettstedet til å få tilgang til nettstedet ved å bruke nylig utstyr, som ikke inneholder virus og med en oppdatert nettleser fra siste generasjon.

5. Intellektuell eiendom og forfalskninger.

Alu-Floors-Scandinavia eier immaterielle rettigheter eller har bruksrettighetene til alle elementene som er tilgjengelige på nettstedet, spesielt tekstene, bilder, grafikk, logo, ikoner, lyder, programvare. Enhver reproduksjon, representasjon, modifisering, publisering, tilpasning av hele eller deler av elementene på nettstedet, uansett middel eller prosess som er brukt, er forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra: Alu-Floors Scandinavia. All uautorisert bruk av nettstedet eller noen av elementene det inneholder, vil bli betraktet som en krenkelse og tiltalt i samsvar med bestemmelsene i artiklene L.335-2 og etter Intellektuell Eiendomskode.

6. Ansvarsbegrensninger.

Alu-Floors-Scandinavia kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaket av brukerens utstyr når de får tilgang til nettstedet www.alu-floors-Scandinavia.com, og som følge av bruken av en utstyr som ikke oppfyller spesifikasjonene angitt i punkt 4, eller utseendet til en feil eller en inkompatibilitet. Alu-Floors-Scandinavia kan ikke også holdes ansvarlig for indirekte skader (som for eksempel tap av marked eller tap av sjanse) på rad for bruk av nettstedet https: //www.alu-floors-Scandinavia. com. Interaktive mellomrom (mulighet for å stille spørsmål i kontaktområdet) er tilgjengelige for brukere. Alu-Floors Scandinavia forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne alt innhold som er lagt ut på dette området som vil bryte loven som gjelder i Frankrike, særlig bestemmelsene om databeskyttelse. Der det er aktuelt, forbeholder Alu-Floors Scandinavia seg også retten til å stille spørsmål ved brukerens sivile og / eller strafferettslige ansvar, særlig i tilfelle et rasistisk, voldelig, ærekrenkende eller pornografisk budskap, uansett medium. brukt (tekst, fotografering…).

7. Håndtering av personopplysninger.

I Frankrike er personopplysninger beskyttet særlig ved lov 78-87 av 6. januar 1978, lov nr. 2004-801 av 6. august 2004, artikkel L. 226-13 i straffeloven og europeisk direktiv om 24. oktober 1995. I anledning bruken av nettstedet kan https://www.alu-floors-scandinavia.com samles inn: URL-en til koblingene som brukeren fikk tilgang til nettstedet http: //www.alu-floors-scandinavia.com, brukerens tilgangsleverandør, brukerens IP-adresse (Internet Protocol). I alle fall samler Alu-Floors Scandinavia bare personlig informasjon om brukeren for behovet for visse tjenester som tilbys av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com. Brukeren gir denne informasjonen full kunnskap om fakta, spesielt når han legger inn den selv. Brukeren av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com blir deretter informert om forpliktelsen eller ikke å gi denne informasjonen. I samsvar med bestemmelsene i artiklene 38 og følgende i loven 78-17 av 6. januar 1978 om databehandling, filer og friheter, har enhver bruker rett til innsyn, retting og motstand mot personopplysninger. angående ham, ved å sende sin skriftlige og signerte forespørsel, ledsaget av en kopi av identitetsdokumentet med underskrift av innehaveren av dokumentet, med angivelse av adressen adressen skal sendes til. Ingen personlig informasjon fra brukeren av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com blir publisert uten kunnskap om brukeren, utvekslet, overført, tildelt eller solgt på noe medium overhodet til tredjepart. Bare antakelsen om innløsning av Alu-Floors Scandinavia og dens rettigheter vil tillate overføring av slik informasjon til den mulige kjøperen som igjen vil være bundet av den samme forpliktelsen til å lagre og endre data med hensyn til brukeren. av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com Nettstedet er ikke deklarert til CNIL fordi det ikke samler inn personlig informasjon. . Databasene er beskyttet av lovene fra 1. juli 1998 om gjennomføring av direktiv 96/9 av 11. mars 1996 om rettslig beskyttelse av databaser.

8. Hypertekstlenker og informasjonskapsler.

Nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com inneholder en rekke hypertekstkoblinger til andre nettsteder, satt opp med tillatelse fra Alu-floor Scandinavia. Alu-Floors Scandinavia har imidlertid ikke muligheten til å sjekke innholdet på nettstedene som er besøkt, og vil derfor ikke påta seg noe ansvar for dette. Hvis du surfer på nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com, kan det føre til installasjon av informasjonskapsler (e) på brukerens datamaskin. En cookie er en liten fil, som ikke tillater brukeren å bli identifisert, men som registrerer informasjon knyttet til navigering av en datamaskin på et nettsted. Dataene som således er innhentet, er ment å lette etterfølgende navigering på nettstedet, og er også ment å tillate forskjellige tiltak for oppmøte. Å nekte å installere en informasjonskapsel kan gjøre det umulig å få tilgang til visse tjenester. Brukeren kan imidlertid konfigurere datamaskinen sin på følgende måte for å nekte installasjon av informasjonskapsler i Internet Explorer: verktøykategori (piktogram i form av en tannhjul øverst til høyre) / internettalternativer. Klikk på Personvern og velg Blokker alle informasjonskapsler. Valider på Ok. I Firefox: øverst i nettleservinduet, klikk på Firefox-knappen og gå til Alternativer-fanen. Klikk på fanen Personvern. Konfigurer konserveringsreglene for: bruk tilpassede parametere for historikk. Til slutt, fjern merket for å deaktivere informasjonskapsler. I Safari: Klikk øverst til høyre i nettleseren på menypiktogrammet (symbolisert med en kugge). Velg Innstillinger. Klikk på Vis avanserte innstillinger. I delen “Konfidensialitet” klikker du på Innstillinger. I delen “Informasjonskapsler” kan du blokkere informasjonskapsler. Under Chrome: Klikk øverst til høyre i nettleseren på menypiktogrammet (symbolisert med tre horisontale linjer). Velg Innstillinger. Klikk på Vis avanserte innstillinger. I seksjonen “Konfidensialitet” klikker du på preferanser. I kategorien “Konfidensialitet” kan du blokkere informasjonskapsler.

9. Gjeldende lovgivning og henvisning til jurisdiksjon.

Enhver tvist i forbindelse med bruken av nettstedet https://www.alu-floors-scandinavia.com er underlagt svensk lov. Eksklusiv jurisdiksjon tillegges de kompetente domstolene i Malmö.

10. De viktigste lovene det gjelder.

Lov nr. 78-17 av 6. januar 1978, særlig endret ved lov nr. 2004-801 av 6. august 2004 om databehandling, filer og friheter. Lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 for tillit til den digitale økonomien.

11. Lexicon.

Bruker: Internett-bruker tilkobling, bruker det nevnte nettstedet. Personlig informasjon: “informasjon som muliggjør, uansett hvilken som helst form, direkte eller indirekte, identifikasjon av de fysiske personene den gjelder” (artikkel 4 i lov nr. 78-17 av 6. januar 1978).

Følg oss på Facebook !

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\'utilisation des cookies.