SE +46 (0)730 655 066 - ES +34 686 949 732 - FR +33 (0) 643 912 718 info@alu-floors-scandinavia.com
Select Page

JURIDISK INFORMATIONS

s1. Presentation av webbplatsen.

Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användare av webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com, l identitet för de olika intressenterna i samband med genomförandet och övervakningen: Ägare – Alu-Floors-Scandinavia,: 650111-6039 – Hörnvägen 1, 218 51 Klagshamn Sweden Skapare: E-COM Yellow Publikationschef: ALU-FLOORS-SCANDINAVIA . Publikationschefen är en fysisk person eller en juridisk person. Webmaster | ALU-FLOORS-SCANDINAVIA, kontakt: pc@alu-floors-scandinavia.com Värd: one.com – Danmark Credits: Alu-Floors-Scandinavia Modellen för juridiskt meddelande erbjuds av Subdelirium.com https: //www.subdelirium. com / legal-mentions-generator /

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de erbjudna tjänsterna

Användning av webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com innebär full acceptans av de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com uppmanas därför att konsultera dem regelbundet. Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av Alu-Floors-Scandinavia, som sedan kommer att försöka kommunicera till användarna i förväg datum och tider för interventionen. Webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com uppdateras regelbundet av Alu-Floors-Scandinavia. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de gäller ändå för användaren, som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bli bekant med dem.

3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls.

Syftet med webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com är att tillhandahålla information om alla företagets aktiviteter. Alu-Floors Scandinavia strävar efter att tillhandahålla webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com så exakt information som möjligt. Det kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, oavsett om den orsakas av den eller av tredjepartspartners som tillhandahåller den denna information. All information som anges på webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com ges som en indikation och kommer sannolikt att utvecklas. Dessutom är informationen på webbplatsen https // www.alu-floors-scandinavia.com inte uttömmande. De ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan de sattes online.

4. Avtalsbegränsningar för tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik. Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för väsentlig skada relaterad till användningen av sajten. Dessutom accepterar användaren av sajten åtkomst till webbplatsen med ny utrustning, som inte innehåller virus och med en uppdaterad webbläsare för senaste generationen.

5. Immateriella rättigheter och förfalskningar.

Alu-Floors-Scandinavia äger immateriella rättigheter eller har rätten att använda på alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, programvara. All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsens delar, oavsett vilket medel eller process som används, är förbjudet utan skriftligt medgivande från: Alu-Floors Scandinavia. All obehörig användning av sajten eller något av de delar som den innehåller kommer att anses utgöra en överträdelse och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande immateriella rättigheter.

6. Ansvarsbegränsningar.

Alu-Floors-Scandinavia kan inte hållas ansvarigt för direkt eller indirekt skada orsakad av användarens utrustning vid åtkomst till webbplatsen www.alu-floors-Scandinavia.com, och som härrör antingen från användningen av en utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, eller utseendet på ett fel eller en inkompatibilitet. Alu-Floors-Scandinavia kan inte heller hållas ansvariga för indirekta skador (som till exempel marknadsförlust eller förlust av en chans) i följd av användningen av webbplatsen https: //www.alu-floors-Scandinavia. com. Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) är tillgängliga för användare. Alu-Floors Scandinavia förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ta bort allt innehåll som publiceras i detta utrymme som strider mot lagen som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I tillämpliga fall förbehåller sig Alu-Floors Scandinavia också rätten att ifrågasätta användarens civila och / eller straffrättsliga ansvar, särskilt i händelse av ett rasistiskt, kränkande, ärekränkande eller pornografiskt meddelande, oavsett medium. används (text, fotografering …).

7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike skyddas personuppgifter, särskilt lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och europeiska direktivet om 24 oktober 1995. I anledning av användningen av webbplatsen kan https://www.alu-floors-scandinavia.com samlas in: URL till länkarna genom vilka användaren öppnade webbplatsen http: //www.alu-floors-scandinavia.com, användarens åtkomstleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol). I vilket fall som helst samlar Alu-Floors Scandinavia bara in personlig information om användaren för behovet av vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com. Användaren tillhandahåller denna information med full kunskap om fakta, särskilt när han själv anger den. Användaren av webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com informeras sedan om skyldigheten eller inte tillhandahålla denna information. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lagen 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har varje användare rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter. om honom, genom att lämna sin skriftliga och signerade begäran, åtföljd av en kopia av identitetsdokumentet med underskrift av dokumentinnehavaren, med angivande av adress till vilket svaret ska skickas. Ingen personlig information från användaren av webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com publiceras utan kunskap om användaren, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium överhuvudtaget till tredje part. Endast antagandet av inlösen av Alu-Floors Skandinavien och dess rättigheter skulle möjliggöra överföring av sådan information till den potentiella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och ändra data med avseende på användaren. på webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com Webbplatsen deklareras inte till CNIL eftersom den inte samlar in personlig information. . Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

8. Hypertextlänkar och kakor.

Webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, upprättade med tillstånd från Alu-floor Scandinavia. Alu-Floors Scandinavia har emellertid inte möjligheten att kontrollera innehållet på de webbplatser som sålunda besökts och kommer därför inte att ta något ansvar för detta. Att surfa på webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com kan orsaka installation av cookie (er) på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter användaren att identifieras, men som registrerar information som rör navigering av en dator på en webbplats. De sålunda erhållna uppgifterna är avsedda att underlätta senare navigering på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika åtgärder för att delta. Att vägra att installera en cookie kan göra det omöjligt att komma åt vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator enligt följande för att vägra att installera cookies i Internet Explorer: verktygsfliken (piktogram i form av en kugge längst upp till höger) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Validera på Ok. I Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Konfigurera konserveringsreglerna för: använd personliga parametrar för historik. Slutligen avmarkera det för att inaktivera cookies. I Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med en kugge). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på innehållsinställningar i avsnittet “Konfidentialitet”. I avsnittet “Cookies” kan du blockera cookies. Under Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med tre horisontella rader). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på preferenser i avsnittet “Konfidentialitet”. På fliken “Konfidentialitet” kan du blockera cookies.

9. Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion.

Varje tvist i samband med användningen av webbplatsen https://www.alu-floors-scandinavia.com är underkastad svensk lag. Exklusiv jurisdiktion tillskrivs de behöriga domstolarna i Malmö.

10. De viktigaste lagarna.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt modifierad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 avseende databehandling, filer och friheter. Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin.

11. Lexicon. Användare:

Internetanvändare som ansluter med hjälp av ovannämnda webbplats. Personlig information: “information som möjliggör i vilken form som helst, direkt eller indirekt, att identifiera de fysiska personer som det gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

12 Leverans.

Kundens närvaro under leveransen av sin beställning kan vara obligatorisk i vissa fall. Vid leverans av stort material som kräver avlastning med närvaro av flera personer såsom till exempel pooltak eller pergola, ansvarar kunden för avlastning av det beställda materialet, ifall det inte har funnits en överenskommelse om att avlastningen ska genomföras. av leveranssällskapet. Kunden är ansvarig ifall att avlastningen inte kan ske som initialt planerat och kommer att få stå för eventuella extra leveranskostnader.

 

Användbara länkar
Rättsligt meddelande
Försäljningsvillkor

Följ oss på Facebook!

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\'utilisation des cookies.